با پیگیری های دكتر خضري نماینده دلسوز و  محترم شهرهای سردشت و پیرانشهر اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سردشت یکدستگاه خودروی آتشنشانی به ناوگان سردشت اضافه شد

با پیگیری های دكتر خضري نماینده دلسوز و محترم شهرهای سردشت و پیرانشهر، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سردشت یکدستگاه خودروی آتشنشانی به ناوگان سردشت اضافه شد.

اطلاعات بیشتر ...
 اخذ گواهینامه یک مهارت استطبق قانون دریافت گواهینامه به کارت پایان خدمت نیاز ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اجرای قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت، گفت: دریافت گواهینامه یک مهارت است که طبق نظر قانون‌گذاری و شورای نگهبان دریافت آن به کارت پایان خدمت نیاز ندارد.

اطلاعات بیشتر ...
 ۹۰ درصد گرانی گوشت و میوه نتیجه دلال بازی در بازار است

نماینده مردم سردشت وپیرانشهر در مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ محصول از مزرعه تا رسیدن به دست به مصرف کننده نتیجه عدم نظارت و حضور واسطه ها در صنعت کشاورزی است،گفت: ۹۰ درصد گرانی گوشت و میوه نتیجه دلال بازی در بازار است.

اطلاعات بیشتر ...
 مساعدت مالي براي شهرداريهاي حوزه انتخابي دكتر خضري

با حمايت هاي جدي و مستمر دكتر خضري نماينده مردم شريف سردشت و پيرانشهر مبني بر مساعدت مالي براي شهرداريهاي حوزه انتخابيه ايشان و بنا به اظهارات مهندس معاني معاون پشتيباني سازمان شهرداريها ودهياريهاي كشور مبالغ زير طي هفته گذشته به ترتيب واريز گرديد.

اطلاعات بیشتر ...
فعالیت 10 هزار کولبر در مرزهاطرح حمایت از کولبران در مجلس

تهیه وارائه طرحی به هیأت رئیسه مجلس برای حمایت از کولبران در مجلس , 10 هزار کولبر در مناطق پیرانشهر و سردشت به کولبری مشغول هستند

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 1 از 3