پیام دکتر رسول خضری بمناسبت بازگشایی مدارس ودانشگاهها

پیام دکتر رسول خضری  بمناسبت  بازگشایی مدارس ودانشگاهها 

اطلاعات بیشتر ...
 افزایش اراضی کشاورزی برای اجرای طرح آبیاری_بارانی روستاهای بخش لاجان

افزایش اراضی کشاورزی  برای اجرای طرح #آبیاری_بارانی روستاهای بخش #لاجان 

اطلاعات بیشتر ...
بازدید دکتر رسول خضری نماینده  شهرستانهای سردشت وپیرانشهر از پروژه ساخت منبع اب شرب پسوه بهمراه اعضاي محترم شوراي اسلامي و دهيار محترم پسوه

بازدید دکتر رسول خضری نماینده شهرستانهای سردشت وپیرانشهر از پروژه ساخت منبع اب شرب پسوه بهمراه اعضاي محترم شوراي اسلامي و دهيار محترم پسوه

اطلاعات بیشتر ...
افتتاح نمایندگی اداره ثبت احوال بخش لاجان در ساختمان بخشداری لاجان

نمایندگی اداره ثبت احوال بخش لاجان در ساختمان بخشداری لاجان افتتاح شد

اطلاعات بیشتر ...
بازديد دكتر خضري از آسفالت معابر روستايي بخش لاجان

صفحه 1 از 12