بنا به درخواست دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف درجلسه  ای با  حضور وزیر محترم کشور و  معاون محترم امنیتی وزارت کشور  در خصوص تسریع در بازگشایی گمرک بین المللی تمرچین و معبر کولبری پیرانشه

بنا به درخواست و پیگیریهای دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف درجلسه ای با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور و سردار ذوالفقاری معاون محترم امنیتی وزارت کشور در خصوص تسریع در بازگشایی گمرک بین المللی تمرچین و معبر کولبری پیرانشهر

اطلاعات بیشتر ...
تذكر كتبي دكتر خضري  خطاب به رئيس جمهور  در خصوص تسريع در بازگشايي مرز تمرچين پيرانشهر مورخ ٩٦٨٢٣  امروز در صحن علني مجلس قرائت شد

تذكر كتبي دكتر خضري خطاب به رئيس جمهور در خصوص تسريع در بازگشايي مرز تمرچين پيرانشهر مورخ ٩٦/٨/٢٣ امروز در صحن علني مجلس قرائت شد

اطلاعات بیشتر ...
مكاتبه دكتر خضري  دستور دكتر لاريجاني و  مكاتبات دكتر بروجردي به دستگاههاي زيربط و دستورات لازم در راستاي باز شدن مرز تمرچين و معبر كولبري پيرانشهر

مكاتبه دكتر خضري ، دستور دكتر لاريجاني و مكاتبات دكتر بروجردي به دستگاههاي زيربط و دستورات لازم در راستاي باز شدن مرز تمرچين و معبر كولبري

اطلاعات بیشتر ...
مكاتبه دكتر خضري به دكتر لاريجاني و دستورات لازم در راستاي باز شدن مرز تمرچين و معبر كولبري پيرانشهر

مكاتبه دكتر خضري به دكتر لاريجاني و دستورات لازم در راستاي باز شدن مرز تمرچين و معبر كولبري پيرانشهر

اطلاعات بیشتر ...
نشست سه جانبه دكتر لاريجاني- دكتر بروجردي و دكتر خضري نماينده پيرانشهر و سردشت در خصوص تسريع در بازگشايي گمرك بين المللي تمرچين و معبر كولبري پيرانشهر

نشست سه جانبه دكتر لاريجاني- دكتر بروجردي و دكتر خضري نماينده پيرانشهر و سردشت در خصوص تسريع در بازگشايي گمرك بين المللي تمرچين و معبر كولبري پيرانشهر

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 1 از 10