نماینده سردشت و پیرانشهراعتبارات حمایت از کولبران وارد لایحه بودجه 97 شدسرویس ایران- برای اولین بار در طول 38 سال گذشتهحکم قانونی و رسمی در لایحه بودجه سالیانه

‍ نماینده سردشت و پیرانشهر؛ اعتبارات حمایت از کولبران وارد لایحه بودجه 97 شد سرویس ایران- برای اولین بار در طول 38 سال گذشته،حکم قانونی و رسمی در لایحه بودجه سالیانه در خصوص اشتغالزایی پایدار و مطمئن کولبران در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد.

اطلاعات بیشتر ...
 خبرى بسيار مهم براى كليه هموطنان  نظامى انتظامى كارمندان كاركنان دولت و كه دوران دفاع مقدس در شهرستانهاي پيرانشهر و سردشت  خدمت نموده اند

‍ 🔹🔹🔹خبرى بسيار مهم براى كليه هموطنان ( نظامى، انتظامى، كارمندان، كاركنان دولت و...) كه دوران دفاع مقدس در شهرستانهاي پيرانشهر و سردشت خدمت نمودند.

اطلاعات بیشتر ...
خضریحق نوارمرزی به تمامی فرهنگیان مرزنشین پرداخت نمیشود پیگیری موضوع از شورای عالی امنیت ملیسرویس فرهنگی

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس با انتقاد از عدم پرداخت حق نوارمرزی به تمامی فرهنگیان مرزنشین، گفت: شورای عالی امنیت ملی بر این مهم تاکید دارد.

اطلاعات بیشتر ...
دكتر رسول خضري مطرح كردزمان استاندارد اورژانس برای رسیدن بر بالین بیمار ۴ تا ۷ دقیقه در ایران بیش از ۱۴ دقیقه

سرویس اجتماعی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از استقرار تنها ۱۴ پایگاه اورژانس هوایی درکشور، بر ضرورت کاهش زمان رسیدن اوژانس بر بالین بیمار تاکید کرد.

اطلاعات بیشتر ...
تنها راه رسیدن به نان را بر مرزنشینان نبندیم مجلس با قدرت مقابل گرانی حاملان انرژی بایستد

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده به دنبال گران کردن حاملان انرژی است،گفت: مجلس با قدرت مقابل گرانی حاملان انرژی بایستد.

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 1 از 9