سپاس و قدر دانی جناب آقای مسعود سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان از نماینده محترم مردم شریف پیرانشهر و سردشت جناب آقای دکتر رسول خضری

تقدیر و سپاس از حسن اعتماد جناب آقای دکتر رسول خضری نماینده محترم مردم پیرانشهر و سردشت توسط جناب آقای سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان

اطلاعات بیشتر ...
نامه جناب آقای دکتر خضری به وزیر محترم آموزش و پرورش

جناب آقای دکتر رسول خضری ضمن تبریک به عنوان انتخاب شایسته جناب آقای دکتر دانش آشتیانی به عنوان وزیر مهمترین و حساسترین وزارتخانه, خواستار برقراری هر چه سریعتر حق مرزی فرهنگیان دو شهرستان مرزی سردشت و پیرانشهر شدند .

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 1 از 1