خضریتعیین سقف خدمات پزشکی حلال اشکالات طرح تحول سلامت نیست اجرای ناقص پزشک خانواده و افزایش مشکلات درمان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نمی توان دراجرای طرح تحول نظام سلامت سقف خدمات برای بیمار درنظرگرفت، گفت: اجرای پزشک خانواده، سیستم ارجاع و راهنماهای بالینی باید علمی و کارشناسی انجام شود.

اطلاعات بیشتر ...
مجلس اعطای تابعیت و بیمه کردن افراد بی شناسنامه را دوباره بررسی می کند

رسول خضری، نماینده پیرانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  اظهار داشت: این طرح در واقع، در مجلس نهم هم پیگیری شد، که متأسفانه با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. چرا که ثبت اسناد زیر مجموعه وزارت کشور است.

اطلاعات بیشتر ...
هفته دولت و روز کارمند را به تمامی کارمندان و خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مجموعه دولت تبریک میگوییمهفته دولت مبارک

هفته دولت و روز کارمند را به تمامی کارمندان و خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مجموعه دولت تبریک میگوییم "هفته دولت مبارک"

اطلاعات بیشتر ...
 جلسه اي مشترك دكتر خضري با جمعي از فعالان تشكلها و انجمنهاي چغندركاران شهرستانهاي پيرانشهر- مهاباد- بوكان و نقده  در وزارت جهاد كشاورزي برگزارگردید

بنا به دعوت دكتر خضري و درخواست جمعي از فعالان تشكلها و انجمنهاي چغندركاران شهرستانهاي پيرانشهر- مهاباد- بوكان و نقده جلسه اي مشترك به اتفاق دكتر خضري و اين عزيزان در وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد.

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 12 از 12