اجرای طرح 2 فوریتی مجلس برای ساماندهی وضعیت معیشتی مرزنشینان در اولین جلسه شورای اداری شهرستان

دکتررسول خضری" روز پنج شنبه در اولین جلسه شورای اداری شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری با حضور اعضا برگزار شد با اشاره به طرح 2 فوریتی مجلس برای ساماندهی وضعیت معیشتی مرزنشینان گفت: این طرح در 6 محور با امضای 153 نماینده و دعوت از 15 وزارتخانه جهت تهیه طرح جامع در مرکز پژوهش ها تحویل مجلس شده است

اطلاعات بیشتر ...
 نشست دکتر رسول خضری با وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر هاشمی در خصوص براورد اعتبارات جهت تکمیل بیمارستان جدید پیرانشهر

روز یکشنبه مورخ 96/1/6 نشستی مشترک دکتر خضری, نماینده خستگی ناپذیر مردم فهیم پیرانشر و سردشت با دکتر هاشمی, وزیرمحترم بهداشت درمان و اموزش پزشکی و دکترکولیوند, رئيس محترم اورژانس کشور در محل دفتر وزیر مذاکرت جدی, درخصوص براورد, اعتبارات جهت تکمیل بیمارستان جدید برگزار گردید.

اطلاعات بیشتر ...
دیدارنوروزی با کارکنان وزارت تعاونکارورفاه اجتماعی

دکترربیعی در دیدارنوروزی با کارکنان وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی : اولین نشست هیات دولت در سال 96 با برنامه های اشتغال آغاز می شود.

اطلاعات بیشتر ...
موافقت انجام طرح بیمه تامین اجتماعی کولبران عزیز و زحمتکش که بزودی در طی فروردین ماه

موافقت انجام طرح بیمه تامین اجتماعی کولبران عزیز و زحمتکش که بزودی در طی فروردین ماه

اطلاعات بیشتر ...
 افزایش پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی پیرانشهر و سردشت و تامین اعتبارات لازم از محل صندوق توسعه ملی کشور

افزایش پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی پیرانشهر و سردشت و تامین اعتبارات لازم از محل صندوق توسعه ملی کشور

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 3 از 4