پيام  دكتر خضري  و تشكر و تبريك به رهبر معظم انقلاب

نابودي گروه تكفيري داعش موسوم به حكومت اسلامي عراق و شام در ابتداي ماه مبارك ربيع الاول خبر بسيار مسرت بخشي بود.

اطلاعات بیشتر ...
ادامه دعوای بنیاد شهید و وزارت بهداشت  جانبازان سردشتی بیگناهند١٣٩۶٨٣٠

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: واقفین باید به انجام این عمل حسنه در حوزه بهداشت و درمان بیشتر توجه کنند.

اطلاعات بیشتر ...

صفحه 7 از 7