با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر آغاز عملیات بزرگترین پروژه گازرسانی استان در میرآباد و نلاس و روستاهای سردشت
مکان یابی محل احداث ایستگاه گاز شهر میرآباد با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر
تقدیر و تشکر اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد از حسن همکاری دکتر خضری نماینده محترم مردم شریف سردشت و پیرانشهربا اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میرآباد در تهران
دیدار نماینده سردشت و پیرانشهر با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردارمیرآباد در مجلس در روز تقدیم لایحه بودجه از طرف دکتر روحانی
مژده نماینده سردشت و پیرانشهر به مردم میرآباد تصویب بودجه 600 میلیارد ریالی گاز رسانی به شهر میرآباد و تعیین پیمانکار

صفحه 7 از 8