خضریایجاد برخی بیماری ها و آفات نتیجه واردات میوه های قاچاق
حکم انتخاب دکتررسول خضری به عنوان ناظر درکمیته هماهنگی اشتغال استان آغ
با تلاش دکتر رسول خضری سازمان تامین اجتماعی بخشی از هزینه خرید سمعک را برای ناشنوایان پرداخت میکند
دکتررسول خضری آخرین وضعیت درمانی دانش آموزان شین آباد بررسی می شود
روز جهانی کودک روز افتخار و یادبود کودکان  بویژه کودکان شهرستان های پیرانشهر و سردشت و توابع می باشد
تذکر دکتررسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت به مهندس حجتی وزیرجهاد کشاورزی
تذکر دکتررسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت به مهندس حجتی وزیرجهادکشاورزی

صفحه 8 از 77