تذکر دکتررسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت به دکتر فانی وزیرآموزش و پرورش
مشکلات بوجود آمده و کندی اجرای عملیات درمسیر خط انتقال برق 132 کیلوولت نقده  پیرانشهر
اولین دفتر پیشخوان و پست بانک پیرانشهر توسط دکتررسول خضری افتتاح شد
دکتررسول خضری از کارخانه قند بازدید کرد
بازدید دکتر رسول خضری از بزرگترین پروژه آموزشی استان
بازدیددکتررسول خضری نماینده شهرستان سردشت و پیرانشهرومهندس محمدی رئیس اداره راهداری وحمل ونقل پیرانشهراز آغاز آسفالت پیچ های حادثه خیز محور پیرانشهر وسردشت
بازدید دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت از آسفالت پروژه راه روستایی میشه ده