پیگیری احقاق حق دانش آموزان پرتلاش مستعد و نخبگان منطقه 3 بویژه شهرستان های سردشت و پیرانشهر
تشکیل فراکسیون ارتقای طب عمومی و ضرورت حضور درقانونگذاری
خضری عنوان کرد بازی با سلامت بیماران در غیاب نظارت بر اقدام خلاف قانون اجاره داروخانه ها
پیگیری جدی از حق و حقوق کشاورزان و گندمکاران شهرستان های پیرانشهر و سردشت
خضری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ارائه مجوز به واردات روغن پالم خلاف سیاست سازمان غذاست
کمبود 80 هزار پرستار در بیمارستان های کشور
نماینده سردشت و پیرانشهردرگفتگو با سلامت در تجمیع بیمه ها با خلأهای قانونی مواجه نیستیم