نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامیبحث عدالت در بیمه ها باید رعایت شودتنها 40 درصد برنامه پنجم توسعه اجرایی شده است
تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به وزیر آموزش و پرورش در رابطه با تسریع در استخدام معلمان پیش دبستانی
استیضاحی با انگیزه های سیاسی و جناحیخضریاستیضاح وزیر راه و شهرسازی شائبه سیاسی بودن دارد
خضری امکان تجمیع صندوق های بیمه ای تامین اجتماعی و بیمه سلامت وجود ندارد منابع باید تجمیع شوند
مجلس نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی وزارت بهداشت از بیمه ها را پیگیری می کند
عدم حمایت دولت در تولید سوخت مورد نیاز حمل و نقل عمومی
اظهارات خضری درباره لوازم آرایشی قاچاق ساخت لوازم آرایشی چینی از پساب های صنعتی