پیام رئیس مجلس به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد بمباران سردشت
خضری خبر داد حضور نایب رییس مجلس در مراسم گرامیداشت شهدای حمله شیمیایی سردشت
خانواده ها مواظب قلیان های مخدر باشند
خضری خبر داد ورودکمیسیون بهداشت به غیرقانونی خواندن حق فنی داروخانه ها ازسوی دیوان عدالت اداری
نماینده سردشت و پیرانشهر تاکید کردفضاهای مجازی باید به فرصت تبدیل شوند آسیب های موبایل
گفتگوی ویژه وضعیت دارویی و سیاست های کلان دارویی کشور با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر دربرنامه نبض شبکه خبر
پیام دکتر رسول خضری به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت