با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر دستور وزارت ارتباطات و فناوری جهت عقد قرارداد مستقیم شرکت های مخابراتی استان با کارگزاران مخابراتیتصویر نامه
پیام تبریک دکتر رسول خضری به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهردستور ویژه وزیر در خصوص دانش آموزان شین آبادی
سودهای کلان قاچاق اعضای بدن در جیب دلالانوزارت بهداشت متولی اصلی نظارت بر پیوند اعضا
پیامی آورده اند
تشییع پیکرپاک غواصان شهید با حضور نمایندگان خانه ملت
نماینده سردشت در گفت وگو با تابناک افشا کرد اطلاعات جدید از ماجرای واردات شبانه پرتقال با مجوز استانداری