خضری مطرح کرد؛ اقدامات مثبت وزیر کار در رسیدگی به مشکلات کارگران/ مدیریت صحیح ربیعی ازهدررفت اندوخته کارگران جلوگیری کرد


 
 عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مثبت ارزیابی کردن اقدامات وزیر کار در رسیدگی به مشکلات کارگران و اشتغال درکشور، گفت: وزیر کار با مدیریت صحیح بدهی های صندوق تامین اجتماعی از دولت گذشته را تسویه کرد.
 
 
رسول خضری درگفت وگو با خانه ملت، با یادآوری عملکرد مثبت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دردولت یازدهم و رضایتمندی جامعه کارگری ازبرنامه های این وزارتخانه، گفت: وزیر کار خوشبختانه در تمامی جلسات مجلس به وضوح و روشنی حامی حقوق کارگران بوده و بارها اعلام کرده که من وزیر بیکاران در کشور هستم، تا این افراد نیزبه نوعی وارد فاز اشتغال درکشور شوند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی، افزود: درخصوص کارگران ساختمانی ومسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی که بدهی های بسیار بالایی داشت، وزیر کار بدون آنکه حتی ریالی ازسرمایه های صندوق را هزینه کند، تسویه حساب کرد و بدهی های این سازمان مرتفع گردید، ازاین رو این اقدام بزرگی است برای صندوق بین نسلی تامین اجتماعی که اندوخته کارگران درآن قرار دارد.

وی با تاکید براینکه رفع بدهی های این صندوق تنها با تلاش های وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امکان پذیربود، تصریح کرد: اگر تلاش های وزیر کارو شخص آقای نوربخش نبود به طور قطع بسیاری ازاندوخته صندوق بین نسلی کارگران ازبین می رفت که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: البته وزیر کاراز پیگیری بیمه کارگران ساختمانی تا کنون استقبال کرده و در خصوص بازنشستگی قبل از موعد نیز وی تاکید کرده که وزارت کار به دنبال ایجاد منابع مالی خوبی دراین زمینه است، ازاین رو عملکرد وزیر کار درمجموع دربحث اشتغال زایی و رسیدگی به مشکلات کارگران مثبت است.

 
 
رسول خضری درگفت وگو با خانه ملت، با یادآوری عملکرد مثبت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دردولت یازدهم و رضایتمندی جامعه کارگری ازبرنامه های این وزارتخانه، گفت: وزیر کار خوشبختانه در تمامی جلسات مجلس به وضوح و روشنی حامی حقوق کارگران بوده و بارها اعلام کرده که من وزیر بیکاران در کشور هستم، تا این افراد نیزبه نوعی وارد فاز اشتغال درکشور شوند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی، افزود: درخصوص کارگران ساختمانی ومسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی که بدهی های بسیار بالایی داشت، وزیر کار بدون آنکه حتی ریالی ازسرمایه های صندوق را هزینه کند، تسویه حساب کرد و بدهی های این سازمان مرتفع گردید، ازاین رو این اقدام بزرگی است برای صندوق بین نسلی تامین اجتماعی که اندوخته کارگران درآن قرار دارد.

وی با تاکید براینکه رفع بدهی های این صندوق تنها با تلاش های وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امکان پذیربود، تصریح کرد: اگر تلاش های وزیر کارو شخص آقای نوربخش نبود به طور قطع بسیاری ازاندوخته صندوق بین نسلی کارگران ازبین می رفت که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: البته وزیر کاراز پیگیری بیمه کارگران ساختمانی تا کنون استقبال کرده و در خصوص بازنشستگی قبل از موعد نیز وی تاکید کرده که وزارت کار به دنبال ایجاد منابع مالی خوبی دراین زمینه است، ازاین رو عملکرد وزیر کار درمجموع دربحث اشتغال زایی و رسیدگی به مشکلات کارگران مثبت است.
سلامت نیوز: اقدامات مثبت وزیر کار در رسیدگی به مشکلات کارگران/ مدیریت صحیح ربیعی ازهدررفت اندوخته کارگران جلوگیری کرد
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید