۱۴ تیر روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یادآور خدمات متعدد و متنوع تلاشگران عرصه مدیریت شهری و روستایی

۱۴ تیر روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یادآور خدمات متعدد و متنوع تلاشگران عرصه مدیریت شهری و روستایی است

۱۴ تیر روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یادآور خدمات متعدد و متنوع تلاشگران عرصه مدیریت شهری و روستایی است. برخورد لازم می‌دانم ضمن تبریک این روز خجسته، بر حساسیت نقش شهرداران و دهیاران و همکارانشان در تجلی واقعی وحدت و همدلی دولت و ملت و افزایش تعامل هرچه بیشتر آنان از منظر اقدامات محلی تاکید نموده و همگان را بر توجه به مشارکت همگانی در همکاری با این عزیزان برای ارتقای سطح خدماتشان توصیه نمایم.

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید