نامه دکتر خضری به معاون اول ریاست جمهوری در خصوص خودداری کارخانجات قند و شکر از پرداخت مطالبات چغندرکاران

نامه دکتر خضری به معاون اول ریاست جمهوری در خصوص خودداری کارخانجات قند و شکر از پرداخت مطالبات چغندرکاران

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید