دیدار دکتررسول خضری نماینده محترم سردشت وپیرانشهربامسولان راه وشهرسازی وحمل ونفل جاده ی سردشت

دیدار دکتررسول خضری نماینده محترم سردشت وپیرانشهربامسولان راه وشهرسازی وحمل ونفل جاده ی سردشت . دراین دیدار درموردقول مساعد وزیر راه وشهرسازی درزمان رای اعتماد جهت اختصاص اعتبارات برای اجرای عملیات راه سازی جاده ربط بوکان وجاده آلواتان ساوان

دیدار دکتررسول خضری نماینده محترم سردشت وپیرانشهربامسولان راه وشهرسازی وحمل ونفل جاده ی سردشت . دراین دیدار درموردقول مساعد وزیر راه وشهرسازی درزمان رای اعتماد جهت اختصاص اعتبارات برای اجرای عملیات راه سازی جاده ربط بوکان وجاده آلواتان ساوان بصورت ویژه وروکش جاده بیوران کیله وگوله وسایرراههای مواصلاتی مطالبی رابیان وبادعوت ازمدیرکل حمل ونقل جادی  استان برای روز پنج شنبه ۹۶/۶/۱۶ ازمسولان زیربط شهرستان درخواست نمووند با دردست نیازهای شهرستان درجلسه مسولان دوشهرستان با مدیر کل در پیرانشهر حضور داشته باشند . چهارشنبه ۹۶/۶/۱۵

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید