دیدار مردمی دکتر رسول خضری نگاینده سردشت وپیرانشهر با شهروندان فهیم سردشت ومکاتبه با مسولان  درجهت رفع مشکلات مردم  چهارشنبه ۹۶/۶/۱۶

دیدار مردمی دکتر رسول خضری نگاینده سردشت وپیرانشهر با شهروندان فهیم سردشت ومکاتبه با مسولان درجهت رفع مشکلات مردم چهارشنبه ۹۶/۶/۱۶

دیدار مردمی دکتر رسول خضری نگاینده سردشت وپیرانشهر با شهروندان فهیم سردشت ومکاتبه با مسولان  درجهت رفع مشکلات مردم  چهارشنبه ۹۶/۶/۱۶

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید