بازدید دکتر رسول خضری نماینده  شهرستانهای سردشت وپیرانشهر از پروژه ساخت منبع اب شرب پسوه بهمراه اعضاي محترم شوراي اسلامي و دهيار محترم پسوه

بازدید دکتر رسول خضری نماینده شهرستانهای سردشت وپیرانشهر از پروژه ساخت منبع اب شرب پسوه بهمراه اعضاي محترم شوراي اسلامي و دهيار محترم پسوه

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید