دكتر خضري :
مژده فوری به چغندر کاران محترم

مژده فوری به چغندر کاران محترم و زحمتکش باپیگیریهای مجدانه دکتر خضری در شورای اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی ومهندس یزدانی مجری محترم طرح، سهمیه قند و تفاله که از ۵۰سال  اخیر انجام میشده مجددا برقرار گردید

مژده فوری به چغندر کاران محترم و زحمتکش باپیگیریهای مجدانه دکتر خضری در شورای اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی ومهندس یزدانی مجری محترم طرح چغندز قند و نیشکر وزارتخانه و نمایندگان محترم انجمن  کشاورزان چغندر کار  شهرهای جنوب استان علی الخصوص پیرانشهر سهمیه قند و تفاله که از ۵۰سال  اخیر انجام میشده مجددا برقرار گردید که توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی تا اواسط هفته اینده ابلاغ میگردد

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید