حضور نماینده محترم شهرستانهای سردشت وپیرانشهردربخش لاجان جهت افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی
مورخه۹۶/۸/۱۷

حضور نماینده محترم شهرستانهای سردشت وپیرانشهردربخش لاجان جهت افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی

حضور نماینده محترم شهرستانهای سردشت وپیرانشهردربخش لاجان جهت افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی
مورخه۹۶/۸/۱۷

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید