جلسه هماهنگی تعاونی توسعه عمران شهرستان پیرانشهر
با حضور دکتر خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی و مهندس دهقانی مدیر امور تعاون استان

جلسه هماهنگی تعاونی توسعه عمران شهرستان پیرانشهر با حضور دکتر خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی و مهندس دهقانی مدیر امور تعاون استان

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید