عیادت دکتررسول خضری نماینده مردم شريف سردشت و پیرانشهر ، فرماندار و جمعی از مسؤلین شهرستان سردشت از حادثه دیدگان زلزله شب گذشته در سردشت

عیادت دکتررسول خضری نماینده مردم شريف سردشت و پیرانشهر ، فرماندار و جمعی از مسؤلین شهرستان سردشت از حادثه دیدگان زلزله شب گذشته در سردشت

عیادت دکتررسول خضری نماینده مردم شريف سردشت و پیرانشهر ، فرماندار و جمعی از مسؤلین شهرستان سردشت از حادثه دیدگان زلزله شب گذشته در سردشت

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید