حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، فرماندار محترم و سرپرست محترم شهرداری در بیمارستان امام ( ره ) بمنظور عیادت از حادثه دیدگان زلزله

حضور نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، فرماندار محترم و سرپرست محترم شهرداری در بیمارستان امام ( ره ) بمنظور عیادت از حادثه دیدگان زلزله

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید