بازدید دکتر رسول خضری نماینده سردشت وپیرانشهر،فرماندار ،رئیس اموزش وپرورش ،اعضای شورای اسلامی ، فرهنگیان ومردم ربط ازوضعیت مدارس  شبانه روزی شهیدمدرس ومدرسه ابتدای فرهنگ وهمچنین مدرسه نبی

بازدید دکتر رسول خضری نماینده سردشت وپیرانشهر،فرماندار ،رئیس اموزش وپرورش ،اعضای شورای اسلامی ، فرهنگیان ومردم ربط ازوضعیت مدارس شبانه روزی شهیدمدرس ومدرسه ابتدای فرهنگ وهمچنین مدرسه نبی نجات

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید