نماینده مردم پیرانشهر وسردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قوانین از تصویب آن واجب تر است

نماینده مردم پیرانشهر وسردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قوانین از تصویب آن واجب تر است ،گفت:در حال حاضر کمبود قانون وجود ندارد بلکه ازدیاد هم داریم ومجلس باید قوانین منسوخ را حذف کند

نماینده مردم پیرانشهر وسردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قوانین از تصویب آن واجب تر است ،گفت:در حال حاضر کمبود قانون وجود ندارد بلکه ازدیاد هم داریم ومجلس باید قوانین منسوخ را حذف کند.

رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر وسردشت در مجلس شورای اسلامی در برنامه بهارستان رادیو گفت و گو درخصوص عملکرد مجلس دهم اظهار داشت: سال اول مجلس دهم مصادف شد با تصویب برنامه ششم توسعه و روزهای پرکاری را نمایندگان مجلس پشت سر گذاشتند و اصولا این گونه طرح های مهم وارزشمند را باید در سال های سوم یا چهارم دوره انجام شود که نمایندگان ازتجربه و پختگی لازم برخوردار باشند.

وی ادامه داد:بنده در دوره قبلی در مجلس حضور داشتم و نمایندگان این دوره نیز با تجربه هستند اما انسجام و پویایی در مجلس نهم به مراتب نسبت به این دوره بیشتر وسطح دوره پیشین مجلس بالاتر بوده است.

خضری با اشاره به وظایف وکارکردهای مجلس در تسهیل امور بیان کرد: یکی از کارهای مهمی که مجلس باید انجام دهد این است که قوانین را بررسی ، بازنگری ، اصلاح و سپس تنقیح کند تا مشکلات قبلی مصوبات و قوانین رفع شود و شرایط برای بهبود امور فراهم شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر بازنگری قوانین و اینکه این امر در مجالس سایرکشورها انجام می شود گفت: بعنوان مثال در کشور فرانسه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ قانون وجود دارد و اداره مملکت به خوبی انجام می شود اما در ایران بیش از ۱۳ هزار قانون وجود دارد که عمدتا با هم در تناقض و تناسخ هستند.

وی افزود: این قوانین مزاحم موجب شده تا شرایط کسب و کار با مشکل مواجه شده و در بسیاری از موارد این قوانین دست و پا گیر هستند و به یک قانون پراخته می شود ولی سایر قوانین موازی باآن مورد توجه قرار نمی گیرد.

نماینده مردم پیرانشهر وسردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قوانین از تصویب آن واجب تر است ،گفت:در حال حاضر کمبود قانون وجود ندارد بلکه ازدیاد هم داریم ومجلس باید قوانین منسوخ را حذف کند و قوانینی هم که رافع نیستند اصلاح وبه روز رسانی شوند.

خضری با بیان اینکه جامعه امروز نیاز به تولید و اشتغال دارد گفت: قوانینی که در خصوص رفع موانع کسب و کار تدوین شده باید اصلاح شود و قوانینی که مانع هستند تا جامع و یک بوروکراسی پیچیده ای را رقم زدند باید حذف یا اصلاح شوند وپس از این اقدام نظارت بر حسن اجرای قوانین از دیگر وظایف مهم مجلس است که باید بدان توجه داشت.

این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: مجلس کارآمد و پویا ، مجلسی است که هم قوانین مناسب و به روز را تصویب کند و موجب تسهیل امور شود و هم در حوزه نظارت عملکرد خوبی داشته باشد چراکه ابزارهای نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین کم نیستند و مجلس می تواند با استفاده از آنها بر اجرا نظارت داشته باشد

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید