تسليت دكتر خضري به دو خانواده داغديده كولبر و  گلايه شديد از مرگ آنان

شرق: رسول خضري، نماينده سردشت و پيرانشهر است. گاه‌و‌بيگاه تماس‌هايي روي تلفنش خبر مرگ کولبري را به او مخابره مي‌کند؛ مانند ديروز. خبر درگذشت دو جوان سردشتي هنگام عبور از مرز؛ آن‌هم يک هفته بعد از آنکه فرمانده هنگ مرزي ميهمان کميسيون امنيت ملي بوده تا از نزديک در جريان واقعيت زندگي کولبران باشد

 

شرق: رسول خضري، نماينده سردشت و پيرانشهر است. گاه‌و‌بيگاه تماس‌هايي روي تلفنش خبر مرگ کولبري را به او مخابره مي‌کند؛ مانند ديروز. خبر درگذشت دو جوان سردشتي هنگام عبور از مرز؛ آن‌هم يک هفته بعد از آنکه فرمانده هنگ مرزي ميهمان کميسيون امنيت ملي بوده تا از نزديک در جريان واقعيت زندگي کولبران قرار بگيرد.مصاحبه زماني انجام مي‌شود که مراسم ختم دو کولبر جوان سردشتي در روستاي بيتوس در حال انجام است. خانواده‌هايي در دورترين مرزهاي کشور عزادار شده‌‌اند و شليک‌هاي گاه‌و‌بيگاه با وجود پادرمياني کميسيون امنيت مجلس به جايي نرسيده است.

‌بار کولبران سردشتي چه بود؟
پوشاک و گردو داشتند. تأسف مي‌خورم از وقوع اين اتفاق. نماينده سردشت و پيرانشهر که باشي، به‌عنوان دو شهر مرزي، مدام درگير مسائل مرزي شهروندان خواهي بود و مرگ کولبران بدترين خبر است.
‌براي پايان‌دادن به اين وضعيت چه کار کرده‌ايد؟
هفته پيش فرمانده مرزباني استان را به کميسيون امنيت دعوت کرديم و قول گرفتيم ديگر چنين تحرکاتي در مرزها نباشد. گفتيم بايد به نيروهايتان بگوييد ايست بدهند،  تير هوايي شليک کنند و اگر نشد، کمر به پايين شليک شود؛ نه اين‌طور که تيراندازي به مرگ منجر شود. 
‌کولبري جرم است؟
حتي اگر مي‌گوييد کولبر تخلف کرده، خب اجازه بدهيد در محاکم به اين مسير رسيدگي شود.  
‌آيا افرادي که شليک کرده‌‌اند، شناسايي شده‌اند؟
خيلي اوقات چون گروهي‌اند، شناسايي فرد سخت مي‌شود. روز گذشته تذکر نوشتيم به وزير کشور. از تذکر خسته شديم. اين افراد بايد مجازات شوند.
‌آخرين خبرتان از خانواده اين دو کولبر سردشتي؟
همين حالا که با شما صحبت مي‌کنم، مراسم اين دو عزيز روستاي دورافتاده مرزي در حال برگزاري است؛ در روستاي بيتوس. ديروز شوراي عالي امنيت جلسه داشته و و استاندار ما هم تهران است تا اين را مطرح کنند. برخي چيزها رسانه‌اي مي‌شود و برخي نمي‌شود.
‌خب شما بفرماييد.
بايد خيلي شفاف آمار ارائه دهند. رسيدگي وضعيت دادگاه‌ها، تعيين‌تکليف خانواده داغدار کولبران، پرداخت ديه و خيلي موارد ديگر.  
‌آماري داريد که از ابتداي امسال چند نفر به اين شکل از دنيا رفته‌اند؟
نه؛ الان آمار دقيق ندارم. ببينيد مردم با مرز زندگي مي‌کنند. کارخانه که نداريم. خب معلوم است که نسل جوان از بي‌کاري به مرزها رو بياورند. کولبر چه دارد؟ چند کيلو بار دارد؟
‌اين دو نفر کارت کولبري داشتند؟
کارت هم داشته باشند، وضعيت همين است. آنها که کارت دارند، هر سه هفته يک بار نوبت‌شان مي‌شود. با سه هفته يک بار صد هزار تومان نمي‌شود زندگي گذراند.
‌موارد رسيدگي به پرونده کولبران چطور بوده؟ اصلا به پرونده‌شان رسيدگي شده است؟
بوده اما خيلي کم. خلاصه بگويم ٢٠ درصد پرونده‌ها منجر به ص دور رأي شده و پرداخت ديه.
‌حس شماي نماينده در برابر اين اخبار چيست؟
استيصال. شما فکر کنيد در روزهاي بودجه‌اي يکي به موبايل شما زنگ بزند و اين خبر را بگويد. 
‌وزير کشور گفته‌‌اند پيله‌وري به‌جاي کوله‌بري، آيا اين ايده ممکن است؟
کارخانه قند پيرانشهر را سال‌ها پيش ساخته‌اند. در سردشت هم يک نيمچه کارخانه انگور سياه سردشت است که دپو مي‌کنند و اشتغال‌زايي‌اش به مرکز استان مي‌رسد؛ اين همه توان اشتغال‌زايي ماست. آن وقت جوان و ميان‌سال ما براي درآمدزايي چه کنند. مرز تنها راه چاره است.
‌وضعيت باز و بسته‌شدن مرزها؟
دو ماه است مرز را بسته‌‌اند و تازه وزير کشور ديروز خبر داده تا با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مرزها بازگشايي شود. با اين بستن مرزها ٣٠٠ هزار نفر را دو ماه بي‌کار کرده‌ايم.
‌بحث بيمه به جايي نرسيد؟
٧٠٠ نفر بيمه شدند؛ اما آن‌هم داستان خودش را دارد. سهم وزارت کشور يک ميليارد تومان بود و وزارت تعاون هم يک ميليارد. وزارت تعاون پولش را آورده و وزارت کشور نه! به استاندار گفتيم، گفتند به‌زودي مي‌آوريم. حساب کنيد در پيرانشهر و سردشت ١٨ هزار نفر کولبر داريم. براي بيمه‌کردن اين ٧٠٠ نفر اين همه داستان داريم و بدقولي؛ چه رسد به بيمه‌کردن همه‌ آنها.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید