‍ 🔴فوری🔴

🔻روز شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
☑️بادفاعیات قاطعانه دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در جلسه #کمسیون_تلفیق بودجه سال ۹۷

‍ 🔴فوری🔴 🔻روز شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ☑️بادفاعیات قاطعانه دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در جلسه #کمسیون_تلفیق بودجه سال ۹۷ مازاد هزینه‌ی تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور رایگان گردید در تبصره ۹ بند “د” لایحه بودجه ۹۷

‍ 🔴فوری🔴

🔻روز شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
☑️بادفاعیات قاطعانه دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در جلسه #کمسیون_تلفیق بودجه سال ۹۷ مازاد هزینه‌ی تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور رایگان گردید در تبصره ۹ بند “د” لایحه بودجه ۹۷

پایان خبر

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید