‍ ✅مهـــــم

🔷شنبه ۹۶/۱۰/۲۳
☑️دفاعیات جدی دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در جلسه امروز

‍ ✅مهـــــم 🔷شنبه ۹۶/۱۰/۲۳ ☑️دفاعیات جدی دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در جلسه امروز #کمسیون_تلفیق بدنبال تصویب تبصره ۱۲بند(د)در خصوص الزام دولت و شورای برنامه ریزی استان و شهرستانها جهت ساخت و‌تکمیل مجتمع های اداری


☑️دفاعیات جدی دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت در جلسه امروز #کمسیون_تلفیق  بدنبال تصویب تبصره ۱۲بند(د)در خصوص الزام دولت و شورای برنامه ریزی استان و شهرستانها جهت ساخت و‌تکمیل مجتمع های اداری در شهرها و‌بخشهای تابعه جهت ایجاد مراکز ادارجات دولتی در ان مراکز شهر و بخشها بصورت جدی و‌عملیاتی انجام گیرد.

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید