‍ 🔹🔹🔹خبرى بسيار مهم براى كليه هموطنان ( نظامى، انتظامى، كارمندان، كاركنان دولت و...) كه دوران دفاع مقدس در شهرستانهاي پيرانشهر و سردشت  خدمت نموده اند.

‍ 🔹🔹🔹خبرى بسيار مهم براى كليه هموطنان ( نظامى، انتظامى، كارمندان، كاركنان دولت و...) كه دوران دفاع مقدس در شهرستانهاي پيرانشهر و سردشت خدمت نمودند.

‍ 🔹🔹🔹خبرى بسيار مهم براى كليه هموطنان ( نظامى، انتظامى، كارمندان، كاركنان دولت و...) كه دوران دفاع مقدس در شهرستانهاي پيرانشهر و سردشت  خدمت نموده اند.

🔹🔹🔹🔹با تلاش و پیگیرهای دكتر خضري نماينده دلسوز پيرانشهر و سردشت نماينده  اين شهرستانها جزو محدوده مناطق جنگی استان آذربايجان غربي قرار گرفت.

🔹🔹🔹با اقدام صورت گرفته از این پس شهرستانهاي مذكور از مزایای مناطق جنگی بهره مند خواهد شد.
افراد ذى نفع می توانند از امتيازات مربوطه مانند معافيت فرزندان از خدمت سربازى و... استفاده نمايند.

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید