جمعی از نمایندگان كرد مجلس ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل حملات ارتش ترکیه به کانتون عفرین را محکوم کردند

جمعی از نمایندگان كرد مجلس ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل حملات ارتش ترکیه به کانتون عفرین را محکوم کردند

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید