مكاتبه دكتر خضري با وزير محترم امور خارجه در خصوص جلوگيري عاجل از بستن معبر مرزي قاسم ره ش سردشت  و بازگشايي مرز تمرچين پيرانشهر

مكاتبه دكتر خضري با وزير محترم امور خارجه در خصوص جلوگيري عاجل از بستن معبر مرزي قاسم ره ش سردشت و بازگشايي مرز تمرچين پيرانشهر مورخ ٩٦/١١/١٦

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید