‍ 🇮🇷بمناسبت دهه مبارک فجر افتتاح ساختمان  مرکزتخصصی فجر  باحضوردکترخضری نماینده سردشت وپیرانشهر ، جمعی از مدیران کل استانی، فرماندار ومسولین شهرستان سردشت

‍ 🇮🇷بمناسبت دهه مبارک فجر افتتاح ساختمان مرکزتخصصی فجر باحضوردکترخضری نماینده سردشت وپیرانشهر ، جمعی از مدیران کل استانی، فرماندار ومسولین شهرستان سردشت ،پزشکان متخصص ومعتمدین منطقه بااعتبارات بیش از دومیلیارد تومان .

‍ 🇮🇷بمناسبت دهه مبارک فجر افتتاح ساختمان  مرکزتخصصی فجر  باحضوردکترخضری نماینده سردشت وپیرانشهر ، جمعی از مدیران کل استانی، فرماندار ومسولین شهرستان سردشت ،پزشکان متخصص ومعتمدین منطقه بااعتبارات  بیش از دومیلیارد تومان . 

 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید