منابع مالی بیمه ها از مالیات خرده فروشی سیگار تامین می شود
خضری زیرساخت های لازم برای پوشش همگانی پزشک خانواده فراهم نیست
خضری مطرح کرد زمان استاندارد اورژانس برای رسیدن بر بالین بیمار 4 تا 7 دقیقه در ایران بیش از 14 دقیقه
خضری بیمارستان های 40 ساله ای که بر درد حوزه سلامت افزوده استاقتصاد سلامت حلقه مفقوده بخش درمان
خضری غفلت محیط زیست از نظارت بر تصفیه فاضلاب صنایع تشدید سرطان با جاری شدن فاضلاب صنایع در زمین های کشاورزی
نماینده پیرانشهر خواستار تسریع در صدور ویزای درمان از سوی وزارت خارجه
پزشک خانواده باید یک تخصص باشددکتر خضریما زیرساختی برای ایجاد پزشک خانواده فراهم نکردیم

صفحه 2 از 72