عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تجمیع نشدن بیمه ها به طرح تحول سلامت آسیب می زند
خضری در گفت وگو با ایسنابا برداشته شدن تحریم ها قیمت تمام شده دارو کمتر خواهد شد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی آمارهای اعلام شده درباره اعتیاد20درصد کمتر از واقعیتهزینه اقتصادی اعتیاد بر جامعه معادل کل بودجه سلامت کشور است
اقتصاد سلامت روی تخت بیمارستان دکتر خضریحوزه سلامت در انحصار دولت و پزشکان
خضری مطرح کرد اختصاص 70 درصد اعتبارات حوزه سلامت به بیمه ها اجرای قوانین تجمیع بیمه ها دربرنامه ششم ضروری است
عضو کمیسیون بهداشت مجلسدانشجویان ایرانی نباید به پاکستان بروند فیزیوتراپی بیمه شود
عرضه برخی داروهای خاص تنها در پایتخت ضرورت تمرکززدایی در عرضه داروها

صفحه 4 از 72