عضو کمیسیون بهداشت مجلسدانشجویان ایرانی نباید به پاکستان بروند فیزیوتراپی بیمه شود
عرضه برخی داروهای خاص تنها در پایتخت ضرورت تمرکززدایی در عرضه داروها
با حضور نماینده سردشت و پیرانشهر چهارمین سمینار تازه های الکتروتراپی برگزار شد
خضری عنوان کرد کشور نیازمند دو هزار تخت سوختگی است
روزهای خوب برای معلولان در راه است تغییرات چشمگیر اصلاح قانون حمایت از افراد دارای معلولیت
خضری کشور نیازمند دو هزار تخت سوختگی10 درصد بیماران سوختگی جان خود را از دست می دهند
نگذاشتند وزیر کلنگ بیمارستان را بزنددکتر خضری 90 درصد افرادی که دچار سوختگی می شوند کم درآمدند

صفحه 5 از 72