روابط عمومی و رسانه تفکیک ناپذیرند


 
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روابط عمومی و رسانه را تفکیک ناپذیر از یکدیگر دانست و عنوان کرد: «ارتباط نزدیک و تنگاتنگی که بین مردم و مسئولین است، توسط روابط عمومی و رسانه برقرار می شود و این دو از یکدیگر تفکیک ناپذیر هستند. البته باید مسیر و هدف هر دو اطلاع رسانی درست و دقیق باشد.»
 
 
 رسول خضری در حاشیه بازدید از غرفه شارا در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگوی اختصاصی با شارا اظهار داشت: «تمام کشورهای پیشرفته دنیا رسانه که رکن چهارم دموکراسی است را آنقدر جدی گرفته اند که به عنوان چشم و گوش و مغز خودشان می دانند.»


دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روابط عمومی و رسانه را تفکیک ناپذیر از یکدیگر دانست و عنوان کرد: «ارتباط نزدیک و تنگاتنگی که بین مردم و مسئولین است، توسط روابط عمومی و رسانه برقرار می شود و این دو از یکدیگر تفکیک ناپذیر هستند. البته باید مسیر و هدف هر دو اطلاع رسانی درست و دقیق باشد.»


وی اظهار داشت: «یک جمله معروف داریم که می گوید سوء اطلاعات از سوء تغذیه کشنده است. در واقع هر جا که اطلاعات درست نداشه باشیم مثل این است که سوء تغذیه داریم. یک مدیر هم اگر به واسطه روابط عمومی و رسانه ها اطلاع درستی نداشته باشد، قطعا موفق نخواهد بود.»


خضری عنوان کرد:«اگر حسگرهایی که به واسطه رسانه ها به یک مدیر درست انتقال داده نشود، یا ارتباط آن ضعیف باشد یا با رسانه ها ضعیف عمل کند، به همان نسبت آسیب پذیر خواهد بود. در جامعه پیشرفته رمز موفقیت، همین رکن چهارم و در واقع رکن اصلی یعنی رسانه ها است.»

 

 


 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید