پول هایی که از جیب مردم ایرانی بابت سود تبلیغات داروهای ماهواره ای به هدر می رود!


عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: متاسفانه داروهای تبلیغاتی از ماهواره و وب سایت ها دارای مواد مخدر است وتمام خواص دارویی که در مورد آن ها بزرگ نمایی می شود کذب است و یک نوع ضرر اقتصادی در سلامت مردم ایرانی است.
 
 
رسول خضری عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس  در خصوص داروهایی که از طریق ماهواره و وب سایت تبلیغ می شود گفت: جلساتی که با سازمان بهداشت و درمان و همچنین سازمان صدا وسیما و نیز با سایر سازمان های مرتبط برگزار شده است وبارها گفته شده است  توصیف داروبا این جزئیات از رسانه ها بر خلاف قانون است ولی متاسفانه  داروهایی که از طریق شبکه های ماهواره پخش می شود کنترل آن از حیطه ی کشورما خارج است.

وی تصریح کرد: بزرگ نمایی کالا یا دارویی  در کشورما بیش توان از بازده مصرفی  از آن دارو یک امر غیر اخلاقی و شرعی نامیده می شود.

عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس در حل این مشکل دعوت از کل سازمان بارزسین نظارت کشوری و تعزیرات حکومتی و بازرسین نظارت بهداشت  اقدام شده است و حتی جزوء مصوبه های پنجم توسعه در این راستا بوده است که برخورد کیفری و جزایی با افراد تخلف کار در زمینه تبلیغ کالاو داروی تقلبی ذکر شده است.

وی با بیان اینکه 4 جلسه با کمسیون بهداشت جلساتی در خصوص کنترل تبلیغات داروی از شبکه های ماهواره برگزار شد تا کنون به شخصه بازخورد جدی در این امر دیده نشده است.

خضری با بیان بند 37 قانون اعلام کرد: قانون دستش در بحث کیفیری و حقوقی باز است می تواند در بستن شرکت تبلیغات نادرست از رسانه ها و مجریا ن آن شرکت با دادن تاییدیه اقدام بکند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه آنچه از ماهواره ها در مورد کالا یا دارو پخش و تبلیغ می شود کذب و نادرست است خواصی که در مورد کالای تبلیغ شده گفته می شود دروغ  است وحتی در داخل کشور هم تولید نمی شود خاطر نشان داد: بیشتر داروهای تبلیغ شده در ماهواره مواد مخدر دارد و خواص دارویی ندارد  که با بزرگنمایی بزرگ در ماهوارها و گرفتن پست منزل هابه راحتی وارد منزل ایرانیان می کنند.

عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس  با ذکر اینکه مردم  پول سود این تبلیغات را به راحتی از جیب خود در خرید این محصولات می پردازند و عوارض جبران ناپذیری برای خود خریداری می کنند گفت: ازسوی  دیگربا انجام این عمل بی خردی  مشکلات آسیب به اقتضاد کشوررا فراهم می کنند.

وی در پاسخ خبرنگار سپیدپوش در مبنی جلوگیری از این تبلیغات ماهواره ای گفت: اصولا یک سری قانون و مقررات بین المللی باز دارنده هم در این خصوص است ولی نمی دانم چرا امور وزرات خارجه در این مورد کاری نمی کند ولی باید وزرات بهداشت در این زمینه برخورد جدی تری اعمال کند.

عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس با توجه به اینکه تبلیغ داروهای داخلی آنچنان مشکلی به وجود نمی آورد یاد اور شد: بیشتر تبلیغات  داروهای خارجی است که از اطمینان مردم سوء استفاده می کنند و به ضرر سلامت مصرف کننده اقدام  می کنند.

وی گفت: باید از طریق سازمان جهانی بهداشت که محل تعامل اموروزرات بهداشت  کل دنیاست ورود پیدا کرد و شرکتی که از طریق ماهواره تبیلغ کرده است بر خلاف سیاست های کلی وزرات  بهداشت دنیا تخلف کرده است که باید در بستن این تبلیغات تغییر و تحول ایجاد شود.


تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید