تذکر نماینده سردشت و پیرانشهر به رئیس جمهور و وزیر کشور در رابطه با گنجاندن سردشت و پیرانشهر در لایحه مناطق آزاد و بازگشایی معابر مرزی
خضری در تذکر شفاهی دولت به ظرفیت های پیرانشهر و سردشت جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری توجه نکرده است
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر نیرو مبنی بر تسریع در انجام کارشناسی مجدد و قیمت گذاری عادلانه حوزه سدها و انجام مصوبه مشترک نماینده شهرستان و وزیر نیروتصویر سند
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص تسریع در حل مشکل مالیات اضافی اخذ شده از اصناف بازاریان و کسبه شهرستانهای سردشت و پیرانشهرتصویر سند
نماینده پیرانشهر و سردشت در نطق میان دستورجاده های سردشت و پیرانشهر جاده ها ی مرگ هرروز به بهانه ای معابر مرزی را می بندند تصاویر
سه مشکل سردشت و پیرانشهر در یک تذکر خضری
خضری در تذکر شفاهی امرار معاش معیشت و اقتصاد مرزنشینان مورد توجه قرار گیرد

صفحه 1 از 10