خضری در تذکر کتبی اعلام کرد واردات 2000 تن پرتقال آلوده مصری با تخریب فَنس مرزی
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر کشور در رابطه با واردات پرتقال آلوده مصری به کشور
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد و وزیر صتعت معدن و تجارت در خصوص حل مشکلات اضافه دریافت از پیله وران و تجار مرز تمرچینتصویر مکاتبات
تذکرات نماینده پیرانشهر و سردشت به وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات نیرو آموزش و پرورش و صنعت  معدن و تجارت تصویر
تذکرات نماینده پیرانشهر و سردشت به وزرای آموزش و پرورش و صنعت معدن و تجارت درباره لزوم توجه بیشتر به معیشت و رفاه معلمان و جلوگیری از واردات شکر در فصل برداشت چغندر
نماینده پیرانشهر و سردشت جای نمایندگان کرد در سفر رئیس مجلس به اقلیم کردستان عراق خالی بود
تذکر کتبی دکتر رسول خضری به وزیر جهاد کشاورزی و مکاتبه با وزیر صنعت معدن و تجارت در رابطه با حل مشکلات کشاورزان و چغندرکاران

صفحه 5 از 10