تذکر دکتر رسول خضری به وزیر دادگسری و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در تامین پزشکی قانونی سردشت و پیرانشهر و تسریع در استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی/تصویر سند


دکتر رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشا و درمان و نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر محترم دادگستری خواستار تسریع در تامین پزشکی قانونی شهرستانهای سردشت و پیرانشهر شد. همچنین نماینده سردشت و پیرانشهر در تذکری به وزیر محترم جهاد کشاورزی خواستار تسریع در استخدام کارگزاران بیمه کشاورزی شد. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

تا کنون هیچ نظری برای این پست ثبت نشده

پاسخ خود را درج کنید