آدرس دفاتر ارتباط مردمی و شماره های تماس در تهران و شهرستان ها به صورت زیر می باشد:

 • تهران : مجلس شورای اسلامی، طبقه دوم، دفتر ارتباطات مردمی دکتر رسول خضری

  تلفکس : 02133121937

 • پیرانشهر : خیابان پزشک، روبروی ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره)

  تلفکس : 04444229140

  مسول دفتر آقای علی سیار

 • سردشت : ساختمان جهاد کشاورزی- طبقه همکف

  تلفکس : 04444323103

  مسئول دفتر آقای ابراهیمی

 • ربط : آدرس:محل اداری شورای اسلامی شهر ربط واقع در خیابان امام (ره)

  تلفن: 3363023- 3364212 (044)

  مسئول دفتر آقای کمال حیدرزاده