سپاس و قدر دانی جناب آقای مسعود سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان از نماینده محترم مردم شریف پیرانشهر و سردشت جناب آقای دکتر رسول خضری
نامه جناب آقای دکتر خضری به وزیر محترم آموزش و پرورش

جناب آقای دکتر رسول خضری ضمن تبریک به عنوان انتخاب شایسته جناب آقای دکتر دانش آشتیانی به عنوان وزیر مهمترین و حساسترین وزارتخانه, خواستار برقراری هر چه سریعتر حق مرزی فرهنگیان دو شهرستان مرزی سردشت و پیرانشهر شدند .

اطلاعات بیشتر ...

درخواست نماینده سردشت و پیرانشهر از ستاد مدیریت حمل و نقل کشور برای تامین سوخت ذخیره سردشت و پیرانشهر/تصویر سند

درخواست نمایندە سردشت و پیرانشهر از ریاست محترم جمهوری جهت سپردەگذاری 80 میلیارد ریال مستمری اختصاص یافتە بە دانش آموزان شین آبادی در یک بانک دولتی و اختصاص سود ماهیانە آن بە این کودکان/تصویر سند

درخواست دکتر رسول خضری از هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای کمک به آوارگان اقلیم کردستان

صفحه 1 از 2