تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد و وزیر صتعت معدن و تجارت در خصوص حل مشکلات اضافه دریافت از پیله وران و تجار مرز تمرچینتصویر مکاتبات
خلاصه عملکرد و مکاتبات دکتر رسول خضری نماینده مردم شریف سردشت و پیرانشهر در سال دوم خدمت در مجلس شورای اسلامی فایل pdf
دکتر خضری خواستار شد تبدیل واحدهای دانشگاهی پیام نور سردشت و پیرانشهر به واحد بین المللیتصویر مکاتبات
تذکر دکتر رسول خضری به وزیر اقتصاد و وزیر صتعت معدن و تجارت در خصوص حل مشکلات اضافه دریافت از پیله وران و تجار مرز تمرچینتصویر مکاتبات
سپاس و قدر دانی جناب آقای مسعود سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان از نماینده محترم مردم شریف پیرانشهر و سردشت جناب آقای دکتر رسول خضری

صفحه 1 از 3