از خوش آمدگویی به فوادمعصوم بازبان کردی تا علاقه مندی دوطرف به افزایش روابط
پیام تبریک نماینده سردشت و پیرانشهر به مناسب بعثت پیامبر اکرمص
مرندی در جریان بازدید از نمایشگاه شیمیایی سردشت در مجلسحمایت نمایندگان از طرح های حمایت از مصدومین شیمیایی
نماینده مردم رشت در جریان بازدید از نمایشگاه مصدومین شیمیایی سردشت در مجلسمظلوم ترین افراد جانبازان شیمیایی هستند
رئیس انجمن صلح هیروشما در گفتگو با موج از برگزاری نمایشگاه سردشت در مجلس و دعوت از انجمن صلح خوشحالم

صفحه 1 از 126