گرامیداشت لباس محلی در دانشگاه صنعتی شریف تهران به روایت تصویر
با پیگیری نماینده سردشت و پیرانشهر دستور وزارت ارتباطات و فناوری جهت عقد قرارداد مستقیم شرکت های مخابراتی استان با کارگزاران مخابراتیتصویر نامه
پول هایی که از جیب مردم ایرانی بابت سود تبلیغات داروهای ماهواره ای به هدر می رود
خضری انتقادکرد سه برابر شدن بیماران بخش دولتی با اجرای طرح تحول سلامت کمبود 80 هزار پرستار
خضری عنوان کرد بازی با سلامت بیماران در غیاب نظارت بر اقدام خلاف قانون اجاره داروخانه ها

صفحه 1 از 13