خضریحاشیه نشین ها باید از لحاظ بهداشتی ساماندهی شوند
باید به دنبال خلق منابع جدید در حوزه سلامت باشیم  بقای طرح تحول در گروی تزریق اعتبار به شورای عالی بیمه
عضو کمیسیون بهداشت مجلس کشور با کمبود 80 هزار پرستار روبه رو است
نماینده سردشت و پیرانشهردرگفتگو با سلامت در تجمیع بیمه ها با خلأهای قانونی مواجه نیستیم
هشدار سازمان بیمه سلامت نسبت به آتیه طرح ملی دولت

صفحه 1 از 11