خضریفرصت سوزی در صادرات سِرُم پذیرفتنی نیست
حضور پرشور مردم شریف پیرانشهر در ستاد مرکزی دکتر رسول خضری تصاویر
بازدید دکتررسول خضری از نحوه ای تکمیل مجتمع فنی هنرستان کارو دانش 9 دی
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اسامی کارخانجات متخلف در استفاده از روغن پالم سریعتراعلام شود
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت وگو با تسنیم تعرفه های پزشکی در کشور بعد از 20 سال شفاف سازی شده است

صفحه 1 از 50